Her kan du læse mere om foreningen Danske Øldommere, finde vedtægter og referater m.m.

Kommende datoer:

1.oktober 2022 – Efteruddannelse

11.marts 2023 – Generalforsamling & efteruddannelse

Etiske retningslinjer

Uafhængighed:

  • Foreningens bestyrelse samt menige medlemmer modtager ikke sponsorater/gaver fra kommercielle interesser eller andre, hvis der er bundet krav om modydelse til gaven i forbindelse med bedømmelsen.
  • Foreningen modtager gerne sponsorater/gaver som alle videreformidles som præmier ved konkurrencer, f.eks. til DM i håndbryg og lignende.
  • En øldommer skal være upartisk og varetage dommergerningen på en sådan måde, at der ikke kan rejses tvivl om øldommerens neutralitet. I tilfælde af tvivl er det bestyrelsen, som afgør, om den pågældende øldommer stadig må varetage dommergerningen.

 Faglighed:

  • En øldommer bør vedligeholde og udvikle sine faglige kompetencer for at kunne løse sine opgaver med den højst mulige kvalitet i bedømmelserne. På denne baggrund er det derfor et ønske, at den enkelte øldommer deltager aktivt i foreningens aktiviteter, herunder uddannelsesdage, som dommer ved DM i håndbryg og lignende konkurrencer og arrangementer.

 Ansvar:

  • En øldommer skal i sine bedømmelser og i sin adfærd i øvrigt udvise respekt og disciplin i behandlingen af den enkelte konkurrencedeltager og vedkommendes øl.
  • Foreningens medlemmer skal udvise omhu, således at den enkeltes dommerintegritet og dømmekraft og foreningens renommé ikke skades.
  • De konkurrenceansvarlige har til ansvar at opretholde deltagernes anonymitet og resultatet fra tilmeldingen, fra konkurrencen åbnes og frem til offentliggørelse af konkurrencens resultat.
  • En øldommer, der selv indleverer øl til et DM, skal undlade at offentliggøre og fortælle andre, hvilke kategorier vedkommende deltager i.

Vedtaget første gang på generalforsamling 23.03.2019

Vedtaget anden gang på generalforsamling 10.04.2021